Márkakereskedésünk adatvédelmi nyilatkozata

Az ügyfelek BMW termékek és szolgáltatások, valamint ügyfélkezelés tekintetében velünk mint BMW partnerrel szemben támasztott igényei jelentik számunkra a vezérfonalat az Ön adatainak kezelésekor. Egyértelmű törekvésünk, hogy az ügyfelekkel és érdeklődőkkel megteremtsük az alapját egy bizalomra épülő üzleti kapcsolatnak, és fenn is tartsuk azt. Az Ön személyes adatainak bizalmasságára és sértetlenségére különös hangsúlyt fektetünk. Ennélfogva adatait nagy körültekintés mellett, célirányosan, illetve az Ön beleegyezésének és az adatvédelmi jogszabály rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk és használjuk fel.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a következő szakaszokban ismerteti, hogy a BMW Motorrad Händler motorkereskedés BMW partnereként hogyan gyűjtjük össze, dolgozzuk fel és használjuk fel az ügyfelek és érdeklődök személyes adatait. 

+ További információk
Melyik az adatfeldolgozási folyamatok felelős szerve?

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért az EU általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) értelmében a BMW Motorrad Händler motorkereskedés (a továbbiakban „autókereskedés”, „BMW Partner”, ill. „a cég”, cím: Straße 1, 80331 München) a felelős. A BMW Motorrad Händler motorkereskedés székhelye München.

A BMW Motorrad márkakereskedőjeként a BMW Motorrad jogosult partnerei vagyunk, egy jogi és gazdasági értelemben is önálló vállalat, amely nem képezi részét a BMW AG vállalatnak.

Engedélyesi szerepkörünkben a BMW Motorrad márkát a BMW motorkerékpárok, eredeti BMW alkatrészek és tartozékok értékesítésénél, valamint védjegyezett karbantartásnál és javításnál használjuk fel.

Felelősséget vállalunk a jelen weboldalon, az autókereskedésben a velünk való kapcsolattartás révén, valamint ügyfélkezelés és direkt marketing tevékenység keretében általunk összegyűjtött és feldolgozott adataiért.

Továbbá csak akkor dolgozzuk fel az Ön BMW AG által esetlegesen részünkre eljuttatott adatait, amennyiben Ön megfelel az ehhez szükséges adatvédelmi követelményeknek.

A BMW AG általi adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz itt online, a BMW adatvédelmi nyilatkozatában férhet hozzá.

Kapcsolattartási adataink:


BMW Motorrad Händler
Straße 1
80331 München
Telefonszám:  089 - 1234567
E-mail: bmwhaendler@bmw.de

Mikor gyűjtünk össze és dolgozunk fel személyes adatokat?

Személyes adatait többek között az alábbi esetekben gyűjtjük össze és dolgozzuk fel:

 

 • Ha közvetlen kapcsolatba lép velünk, pl. ezen a weboldalon keresztül vagy a motorkereskedésben.
 • Ha közvetlenül nálunk terméket vásárol (pl. járművet, alkatrészt vagy tartozékot).
 • Ha közvetlenül nálunk szolgáltatást igényel (pl. járműve karbantartását vagy javítását bízza ránk).
 • Ha információt kér termékeinkről és szolgáltatásainkról (pl. prospektusok vagy árjegyzékek átadását).
 • Ha reagál direkt marketing tevékenységeinkből adódó megkeresésünkre, pl. ha kitölt egy válasz- vagy nyereményjáték-kártyát, illetve ha adatait online adja meg a weboldalon.
 • Ha a BMW AG jogszerűen a rendelkezésünkre bocsátja az Ön adatait, amennyiben Ön megfelel az ehhez szükséges adatvédelmi követelményeknek.
 • Ha harmadik fél jogszerűen a rendelkezésünkre bocsátja az Ön adatait.

Segítsen, hogy naprakészen tarthassuk adatait azáltal, hogy az adataiban (különösen a kapcsolattartási adataiban) bekövetkező változásokról tájékoztat minket.

Milyen adatokat gyűjthetünk Önről?

Az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatok összegyűjtésére az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett számos szolgáltatás és kapcsolattartó csatorna lehetőséget biztosít:

 

 • Kapcsolattartási adatok Név, cím, telefonszám, e-mail-cím.
 • Érdeklődési körök Az Ön érdeklődési köreiről (pl. az Önt érdeklő járművek, hobbik, további személyes preferenciák) rendelkezésünkre bocsátott információk.
 • További személyes adatok Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk (születési dátum, képzettség, a háztartás mérete vagy a foglalkoztatási körülmények).
 • Szerződés adatok Ügyfélszám, szerződésszám.
 • Weboldalak használata és kommunikáció Információ arról, hogyan használja a weboldalt, az általunk közölt tartalmakat megnyitja vagy továbbítja-e, és többek között a cookie-król és egyéb nyomonkövetési technológiákról gyűjtött információk. A további információkat lásd itt, a cookie-król szóló irányelveinkben.
 • Tranzakciós és interakciós adatok Az autókereskedésünk és online üzletünk által kínált termékek és szolgáltatások megvásárlására vonatkozó információk, kapcsolattartás velünk (kérdések és panaszok formájában), valamint a piackutatási vizsgálatainkban való részvétel.
 • Fizetőképességi és azonosítási adatok Az Ön azonosítására szolgáló adatok, pl. jogosítvány vagy forgalmi engedély, 1. rész; ezenkívül tranzakciós információk, esetlegesen részünkre nem teljesített befizetések; ezenfelül csalással, bűncselekményekkel, gyanús ügyletekkel, politikai közszereplőkkel és szankciós listákkal kapcsolatos információk, amelyek az Ön adatait is tartalmazzák.
 • A járműfunkciókra és -beállításokra vonatkozó adatok A (jármű-azonosító alapján azonosított) járművének funkcióira és aktuális beállításaira vonatkozó adatok, pl. BMW TeleServices, amennyiben Ön minket rögzített a rendszerben preferált BMW partnerként.
 • A jármű műszaki adatai A járműben létrehozott vagy feldolgozott adatok.

A jármű működési adatai

A jármű működéséhez vezérlőkészülékek dolgozzák fel az adatokat.

Ide tartoznak például:

 • a jármű állapotára vonatkozó információk (pl. sebesség, mozgáskésleltetés, oldalirányú gyorsulás, kerékfordulatszám, bekapcsolt biztonsági övek kijelzése),
 • környezeti viszonyok (pl. hőmérséklet, esőérzékelő, távolságérzékelő).

Ezek rendszerint felületes adatok, amelyek az üzemidőn túl nem kerülnek tárolásra, és feldolgozásuk kizárólag a járműben történik. A vezérlőkészülékek gyakran adattárolókat tartalmaznak (többek között a járműkulcs is). Ezek a jármű állapotára, az alkatrész-igénybevételre, a karbantartási igényre vonatkozó információk, valamint a műszaki események és hibák ideiglenes vagy tartós dokumentálására szolgálnak.

A műszaki felszereltség függvényében a következő információk tárolására kerül sor:

 • rendszerkomponensek üzemállapotai (pl. töltésszint, abroncsnyomás, akkumulátorállapot),
 • fontos rendszerkomponensek üzemzavarai és meghibásodásai (pl. lámpa, fékek),
 • a rendszer viselkedése speciális menethelyzetekben (pl. légzsák kioldása, stabilitásvezérlő rendszerek használata),
 • járműkárosító eseményekre vonatkozó információk,
 • elektromos járműveknél a nagyfeszültségű akkumulátor töltöttségi állapota, becsült hatótávolság.

Különleges esetekben (pl. ha a jármű hibás működést észlelt) szükség lehet a tulajdonképpen csak felületes adatok tárolására is.

Ha szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. javítási szolgáltatások, karbantartási munkálatok), a tárolt működési adatok szükség esetén a jármű-azonosító számmal együtt kiolvashatók és felhasználhatók. A járműből való kiolvasást munkatársaink vagy harmadik személy (pl. vészhelyzeti országúti segítségnyújtás) végezheti. Ugyanez érvényes a garanciális esetekre és a minőségbiztosítási intézkedésekre is.

A kiolvasás rendszerint a jármű OBD-jéhez (fedélzeti diagnosztika) jogszabályban előírt csatlakozón keresztül történik. A leolvasott működési adatok rögzítik a jármű vagy egyes alkatrészek műszaki állapotát, illetve segítenek a távdiagnosztikában, a garanciális kötelezettségek betartásában vagy a minőség javításában. Ezeket az adatokat, különösen az alkatrész-igénybevételre, a műszaki eseményekre, a hibás kezelésre és egyéb hibákra vonatkozó információkat a jármű-azonosító számmal együtt adott esetben a BMW AG részére továbbítjuk. Ezenfelül a BMW AG céget terheli a termékfelelősség. A BMW AG a jármű működési adatait használja, például visszahívási akcióknál. Ezek az adatok az ügyfél garanciára vagy utólagos javításra vonatkozó igényének felülvizsgálatára is felhasználhatók.

A járműben lévő hibatárolók javítási és szervizelési munkálatok keretében vagy az Ön kívánságára szervizüzemmel visszaállíthatók.

A járműadatok feldolgozásával kapcsolatban további információért tekintse meg járműve üzemeltetési útmutatóját vagy itt a BMW AG adatvédelmi nyilatkozatát.

 • A jármű elhelyezkedési adatai A járművének vagy mobil végkészülékének telephelyére vonatkozó adatok. Többnyire korlátozott mértékben jutunk a jármű elhelyezkedésére vonatkozó adatokhoz, amikor ezt a szerződés feltételeinek teljesítése megkívánja (pl. a BMW Mobil Service autómentési szolgáltatása keretében).
Milyen célból dolgozzuk fel adatait?

A szerződéskötéssel vagy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben összegyűjtött adatokat az alábbiakban ismertetett célokból dolgozzuk fel. Először is lássuk a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályok magyarázatát:

Csak akkor dolgozzuk fel adatait, ha ezt egy alkalmazható jogi előírás lehetővé teszi. Adatait különösen a GDPR 6. és 9. cikke alapján, valamint a GDPR 7. cikke szerinti beleegyezését követően dolgozzuk fel. Adatainak feldolgozásánál többek között az alábbi jogszabályokra támaszkodunk. Vegye figyelembe, hogy nincs szó a jogszabályok teljes vagy kimerítő felsorolásáról, csupán példákat említünk, amelyek a jogszabályok átláthatóbbá tételét szolgálják.

 

 • Beleegyezés (GDPR, 6. cikk, 1. bek., 1. mondat, a) pont, GDPR 7. cikk, ill. GDPR 9. cikk, 2. bek., a) pont, GDPR 7. cikk): Bizonyos adatokat csak az Ön kifejezett és önkéntes előzetes beleegyezésével dolgozunk fel. Ön jogosult arra, hogy beleegyezését jövőbeli hatállyal bármikor visszavonja.
 • Szerződés teljesítése / a szerződéskötést megelőzően megteendő lépések (GDPR, 6. cikk, 1. bek., b) pont): A velünk megkötendő szerződése előkészítéséhez és végrehajtásához szükségünk van bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
 • Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, 1. bek., 1. mondat, c) pont): Számos jogszabályi előírásnak meg kell felelnünk. Az előírásoknak való megfeleléshez bizonyos adatokat fel kell dolgoznunk.
 • Az érintett jogos érdekeinek biztosítása (GDPR 6. cikk, 1. bek., 1. mondat, f) pont): Bizonyos adatokat a saját vagy harmadik fél jogos érdekének biztosítása érdekében dolgozunk fel. Ez azonban csak akkor érvényes, ha eseti alapon nem kerül sor az Ön érdekeinek ellensúlyozására. 

 

A.   Szerződéses kötelezettség teljesítése a járművek értékesítése, karbantartása és javítása tekintetében
(GDPR, 6. cikk, 1. bek. b) pont)

A személyes adatokat az értékesítési folyamatok keretében vagy a motorkereskedésünkben végzendő karbantartás, ill. javítás alkalmával gyűjtjük össze, dolgozzuk fel és használjuk fel.

Az értékesítési folyamatok keretében a nálunk lévő személyes adatait adásvételi szerződés bonyolításához, próbamotorozások szervezéséhez, valamint a járművásárlással összefüggő információk közvetítéséhez használjuk fel.

Az adott tevékenységek keretében az alábbiakban megnevezett adatkategóriák feldolgozására kerül sor:

 • Kapcsolattartási adatok (vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail-cím stb.)
 • Adott esetben banki kapcsolattartási adatok

Személyes adatait rendszerint szerződéskötési tárgyalások során (pl. járműrendelés, műhely-/javítási megbízás), vagy az Ön által megfogalmazott ügyek bonyolításához (pl. ajánlatokkal, tesztvezetéssel kapcsolatos kérdések) használjuk fel. A szerződéskötéshez vagy bizonyos ügyek bonyolításához kapcsolódó minden szempont esetében − az Ön külön beleegyezése nélkül − felkeressük Önt pl. levélben, telefonon, Messenger szolgáltatás segítségével vagy e-mailben attól függően, milyen kapcsolattartási adatokat adott meg.

A karbantartási és javítási folyamatok, illetve szolgáltatásaink keretében a jármű járműszerviz tekintetében releváns műszaki adatainak kiolvasását a beépített elektronikus vezérlőegységek speciális diagnosztikai készülékeinek segítségével végezzük. Ezeket az adatokat a műhelyben szakképzett technikusok az esetleges működési zavarok diagnosztizálása és elhárítása érdekében dolgozzák és használják fel. A jármű ezen műszaki adatai lényegében az alábbiakból tevődnek össze:

 • a jármű törzsadatai (pl. jármű-azonosító szám, járműtípus, dátum, járműfelszereltség),
 • a jármű állapotára vonatkozó adatok (mérési értékek, pl. kilométeróra-állás),
 • hibatároló-bejegyzések (pl. irányjelző lámpák hibás működése),
 • terheléskollektívák,
 • szoftververziók, valamint 
 • szervizelési és műhelyadatok (pl. szervizigény, elvégzett munkálatok, beépített alkatrészek, garanciális igények, műhelyi jegyzőkönyvek)

.

A fenti információkhoz a BMW AG azzal a céllal férhet hozzá, hogy műszaki vagy egyéb kihívás esetén az előírásoknak való megfelelés érdekében támogatást nyújtson számunkra.

A jármű műszaki adatai a jármű életciklusának végén törlésre kerülnek.

Ezen túlmenően többnyire korlátozott mértékben jutunk a jármű elhelyezkedésére vonatkozó adatokhoz, amikor ezt a szerződés feltételeinek teljesítése megkívánja (pl. a BMW Mobil Service autómentési szolgáltatása keretében). Az adatokat kizárólag a szerződésnek való megfelelés céljából használjuk fel.

 

B.   Értékesítési, szervizelési és kezelési folyamataink teljesítése a BMW AG céggel együttműködve
(GDPR, 6. cikk, 1. bek., a), b) és  f) pont)

Az értékesítési, szervizelési és kezelési folyamatok teljesítéséhez az adatokat továbbítani kell a BMW AG részére. Erről van szó, ha az adatokat az alábbi célokkal továbbítjuk

 • garanciális/méltányossági esetek ellenőrzése
 • járműrendelések és szolgáltatások bonyolítása
 • konkrét járműjavításokhoz kapcsolódó kérdések
 • marketingakciók vagy piackutatás
 • cégünk és a BMW AG között létrejött szerződéses megállapodások lebonyolítása
 • termékfelelősség és termékmegfigyelések megóvása az esetleges visszahívási akciók kapcsán
 • termékfejlesztés és minőségjavítás

Ezekhez a folyamatokhoz a vonatkozó jogszabályok függvényében az alábbi adatkategóriákat kell továbbítani:

 • Kapcsolattartási adatok
 • Azonosításra szolgáló adatok
 • A jármű törzsadatai
 • A jármű állapotára vonatkozó adatok
 • Hibatároló-bejegyzések
 • Szervizelési és műhelyadatok

 

C.   Ügyfélkezelés
(GDPR, 6. cikk, 1. bek., b) és f) pont)

Személyes adatait rendszerint szerződéskötési tárgyalások során (pl. járműrendelés, műhely-/javítási megbízás), vagy az Ön által megfogalmazott ügyek bonyolításához (pl. ajánlatokkal, tesztvezetéssel kapcsolatos kérdések, kérdések és panaszok) használjuk fel. A szerződéskötéshez vagy bizonyos ügyek bonyolításához kapcsolódó minden szempont esetében − az Ön külön beleegyezése nélkül − felkeressük Önt pl. levélben, telefonon, Messenger szolgáltatás segítségével vagy e-mailben attól függően, milyen kapcsolattartási adatokat adott meg.

Akkor is felvesszük Önnel a kapcsolatot, ha járművére ún. műszaki intézkedés vagy visszahívás vonatkozik. Mivel a műszaki intézkedések többnyire nagy jelentőséggel bíró intézkedések (pl. az utasok veszélyeztetésének elkerülése, járműkárok elkerülése), Önnel vagy a BMW AG céggel az Ön által megadott adatok felhasználásával vesszük fel a kapcsolatot.

Személyes adatait ezen az alapon arra is felhasználjuk, hogy az együttműködésünknek köszönhető élményét optimalizáljuk, és Önt például a velünk való kapcsolatfelvétel keretében azonosítsuk.

 

D.   Reklámcélú kommunikáció és piackutatás beleegyezés alapján
(GDPR, 6. cikk, 1. bek., a) pont)

Amennyiben Ön külön beleegyezést adta személyes adatainak további használatába, személyes adatai a beleegyezésben feltüntetett mértékben például reklámcélokra (a termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiválasztott ajánlatok) és/vagy piackutatási célra felhasználhatók, és adott esetben a BMW Motorrad Händler motorkereskedés egyes kapcsolt vállalkozásai, illetve a BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München) és a BMW M GmbH (Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück) részére továbbadhatók. Az ehhez kapcsolódó részletes információkat a mindenkori beleegyezési nyilatkozat tartalmazza, amelyet Ön bármikor visszavonhat.

Ha Ön beleegyezett a reklám célú megkeresésbe, a következő adatokat gyűjtjük össze és dolgozzuk fel:

kapcsolattartási adatok, pl.

 • név, cím, e-mail-cím, telefonszám

kiegészítő személyes adatok / preferenciák, pl.

 • cégnév, az Ön céggel való kapcsolata, amennyiben céges járművet használ vagy az adott cég tárgyalópartnere
 • lehetséges időpont, amikor az új járműre szüksége van, érdeklődés a BMW  járművei és szolgáltatásai iránt, továbbá a tájékoztatáshoz és a próbamotorozáshoz stb. kapcsolódó kérdések
 • jármű-azonosító szám és további kapcsolódó jellemzők
 • érdeklődési körök és hobbik
 • adatvédelmi beleegyező nyilatkozatának állapota és a kiválasztott vagy előnyben részesített kommunikációs csatorna

azonosításra szolgáló adatok, pl.

 • ügyfélszám, szerződésszám

ügyfélelőzmények, pl.

 • járművásárlási adatok, többek között: modell, konfigurációk, vásárlás dátuma, engedélyezési dátum, rendszám, rendelési dátum, kiszállítási dátum, rögzítés, listaár
 • szervizmegbízással kapcsolatos adatok, ideértve az elvégzett tevékenységek mértékét és a beépített alkatrészeket
 • a direktmarketing tevékenységen alapuló kampányelőzmények és -rezonancia
 • eseményeken való részvétel
 • kérdés- és reklamációelőzmények

Az adatvédelmi beleegyező nyilatkozatban ezenkívül meg kell adnia azokat a kommunikációs csatornákat (pl. postai úton, telefonon,
e-mailben), amelyeken elérhetjük Önt.

A reklámcélokra történő adatfeldolgozásra rendszerint Németországban kerül sor, a személyes adatok semmiképpen sem jutnak el EU-n kívüli országba.

 

E.   A bennünket terhelő jogi kötelezettségeknek való megfelelés
(GDPR, 6. cikk, 1. bek., c) és f) pont)

A személyes adatokat ezenfelül akkor dolgozzuk fel, ha ehhez valamilyen jogi kötelezettség kapcsolódik.

A gyűjtött adatok feldolgozása az IT rendszerek üzemeltetése biztosításának keretében történik. Biztosítás alatt többek között a következő tevékenységek értendők:

 • az IT rendszerekben feldolgozott adatok mentése és helyreállítása,
 • ügyletek naplózása és monitorozása az IT rendszerek megfelelő működésének ellenőrzése céljából,
 • a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés felismerése és elhárítása,
 • incidens- és problémakezelés az IT rendszerekben előforduló üzemzavarok elhárítására.

Számos további jogszabályi követelménynek kell megfelelnünk. Az ezen kötelezettségeknek való megfelelés érdekében adatait a szükséges mértékben feldolgozzuk, és szükség esetén a törvényes jelentési kötelezettség keretében továbbítjuk a felelős hatóságok részére.

Továbbá adatait adott esetben jogvita esetén is feldolgozzuk, ha a jogvita az adatfeldolgozást szükségessé teszi.

 

F.   Adattovábbítás kiválasztott harmadik felek részére

A szükséges adatvédelmi követelményeknek való megfelelés esetén az adatokat többek között a következő vállalatok részére továbbítjuk:

Ha ebbe előzőleg kifejezetten beleegyezett, adatait reklám- és marketingtevékenység céljából megosztjuk vállalatcsoportunk kapcsolt vállalkozásaival. Ez a következőket érinti:
 BMW Motorrad Händler motorkereskedés
Straße 1
80331 München
Telefonszám:  089 1234567
E-mail: bmwhaendler@bmw.de

 • A BMW AG vállalatot, például az Ön címének és járművének aktualizálása céljából szükséges adatvédelmi követelményeknek való megfelelés esetén, és ha Ön adatainak használatát írásbeli megkeresés céljából, a fellebbezési jogával élve nem vonta vissza, továbbá a személyes és kapcsolattartási adatokat (pl. születési dátum, jogosítványkategória, hobbik és érdeklődési körök), amennyiben beleegyezett a reklámcélokra való felhasználásba, vagy akár a járműadatokat, amelyeket a BMW AG kifejezetten termékmegfigyelés- és fejlesztés céljából használ fel.
 • Gondosan kiválasztott és ellenőrzött szolgáltatók és üzletpartnerek, akikkel termék- és szolgáltatáskínálat céljából együttműködünk. Ezt kizárólag szigorú adatfeldolgozási feltételek mellett vagy az Ön kifejezett belegyezése alapján tesszük.
 • Egyéb harmadik felek (pl. közjogi hatóságok), ha ezzel kapcsolatban jogszabályi kötelezettségünk van.
Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

A technika jelenlegi állása szerint különböző biztonsági intézkedéseket, valamint titkosítási és azonosítási eszközöket foganatosítunk, hogy adatainak biztonságát, sértetlenségét és rendelkezésre bocsáthatóságát megóvjuk és fenntartsuk.

Az illetéktelen hozzáférés elleni maximális védelem az internetes vagy weboldalon történő adattovábbítás esetén nem garantálható, ugyanakkor cégünk, a szolgáltatóink és üzletpartnereink óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy az Ön személyes adatait a hatályban lévő adatvédelmi előírások szellemében fizikai, elektronikus és eljárásorientált biztonsági intézkedésekkel, a technika jelenlegi álláshoz igazodva megóvják. Többek között az alábbi intézkedéseket vezetjük be:

 • az adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szigorú kritériumok az ún. „Need-to-Know” elv alapján (a lehető legkevesebb személyre való korlátozás), és kizárólag az adott célra,
 • az összegyűjtött adatok kizárólag titkosított formában történő továbbítása,
 • bizalmas adatok (pl. hitelkártyaadatok) tárolása kizárólag titkosított formában,
 • IT rendszerek tűzfallal való biztosítása az illetéktelen hozzáférés (pl. hackerek) elleni védekezés céljából, valamint
 • az IT rendszerekhez való hozzáférés állandó felügyelete a személyes adatok visszaélésszerű felhasználásának felderítésére és visszaszorítására.
Meddig őrizzük meg adatait?

Adatait kizárólag addig őrizzük meg, ameddig azt a mindenkor aktuális célból történő adatfeldolgozás szükségessé teszi. Ha adatait többféle céllal is feldolgozzuk, a rendszer ezeket automatikusan törli vagy olyan formában tárolja, ami nem teszi lehetővé az Ön személyére való közvetlen következtetést, amennyiben az utoljára meghatározott cél teljesült. Törlési koncepciót tartunk fenn annak biztosítására, hogy adatai az adatminimalizálás elvének megfelelve ismét törlésre kerüljenek. Az alábbiakban ismertetjük azokat az alapvető elveket, amelyek mentén ez a törlési koncepció az Ön személyes adatainak törlését előirányozza.

A szerződésnek való megfelelés céljából történő használat
A szerződésben előirányzott kötelezettségeknek való megfelelés céljából az Önről összegyűjtött adatokat addig őrizzük meg, ameddig a szerződés hatályban van, illetve a szerződés jellegétől és alkalmazási körétől függően további 10 évig a jogszabályi adatmegőrzési követelményeknek való megfelelés céljából, továbbá a szerződés lejártával az esetleges kérdések és igények tisztázása érdekében.

Ezen túlmenően a termékek és szolgáltatások nyújtására is léteznek szerződések, amelyek hosszabb megőrzési határidőt kívánnak meg, lásd még lent: „Igények ellenőrzése céljából való felhasználás”.

Igények ellenőrzése céljából való felhasználás
Az általunk a hozzánk intézett igények ellenőrzéséhez, megóvásához, illetve az Önnel, velünk vagy harmadik féllel szemben büntetőeljárás indításához vagy igények benyújtásához szükségesnek ítélt adatokat addig őrizhetjük meg, ameddig megfelelő eljárás nem indul.

Ügyfélkezelési vagy marketingcélokra való felhasználás
Ügyfélkezelési vagy marketingcéllal az Önről gyűjtött adatokat az adatgyűjtést követő 10 évig őrizhetjük meg, kivéve akkor, ha Ön az adatok törlését igényli, és nem áll fenn olyan szerződéses vagy jogszabály által előírt követelmény, amely ezzel a törlési kérelemmel szemben áll.

Kinek biztosítunk nemzetközi hozzáférést az Ön adataihoz, és hogyan óvjuk meg közben az adatokat?

Cégünk egy Németországban tevékenykedő vállalat. A személyes adatokat cégünk, kapcsolt vállalkozásaink, valamint az általunk megbízott szolgáltatók lehetőség szerint Németországban, ill. az EU területén belül dolgozzák fel.

Amennyiben az EU-n kívüli adatfeldolgozásra kerül sor, uniós szabványosított szerződésekkel, valamint alkalmas technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adatainak feldolgozása az európai adatvédelmi szintnek megfelelően történjen.

Bizonyos EU-n kívüli országok (pl. Kanada és Svájc) esetében az EU összehasonlítható adatvédelmi szintet állapított meg. Az összehasonlítható adatvédelmi szint alapján az ezekbe az országokba irányuló adattovábbítás nem igényel különleges engedélyt vagy megállapodást.

Lépjen velünk kapcsolatba, ha adatainak más országokba való továbbítását illetően konkrét óvintézkedések megtételéhez ragaszkodik:

 BMW Motorrad Händler motorkereskedés
Straße 1
80331 München
Telefonszám:  089 1234567
E-mail: bmwhaendler@bmw.de

Ha a felsorolt szolgáltatások és alkalmazási célok biztosításának támogatása céljából a szolgáltatókhoz nyúlunk vissza, meggyőződünk arról, hogy ezeket a szolgáltatókat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozás szigorú követelményeinek keretében bíztuk meg.

Lépjen velünk kapcsolatba, hogy érvényesíthesse adatvédelmi és panasztételi jogait az adatvédelmi hatóságnál

A személyes adatainak a cégünk általi felhasználásával kapcsolatos kérdésekben használja a bmwhaendler@bmw.de e-mail-címet, vagy hívja a +49 89 1234567 telefonszámot (hétfőtől péntekig: 9:00−18:30, szombat: 10:00–14:00)

Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, a GDPR és egyéb vonatkozó adatvédelmi rendelkezések értelmében bizonyos jogokat nálunk érvényesíthet. A következő szakasz az Ön GDPR szerinti érintettségi jogainak magyarázatát tartalmazza. Kérése típusától és terjedelmétől függően arra kérjük, hogy levélben forduljon hozzánk.

Érintettségi jogok

A GDPR értelmében velünk szemben különösen az alábbi jogok illetik meg érintett személyként:

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk): Ön bármikor hozzáférhet az Önről tárolt adatokhoz kapcsolódó információkhoz. Ez a tájékoztatás többek között a következőket érinti: az általunk feldolgozott adatkategóriák, az adatfeldolgozás céljai, adatok eredete (ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük be) és adott esetben az Ön adatainak címzettjei. Ön ingyenesen jogosult az adatairól készült másolat átvételére. Ha további másolatok iránt is érdeklődik, fenntartjuk a jogot, hogy a további másolatok díját Önnek felszámítsuk.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön igényelheti tőlünk adatai helyesbítését. Az aktuálisan rendelkezésünkre álló információk alapján, alkalmas intézkedésekkel biztosítjuk az Önről összegyűjtött és folyamatosan feldolgozott adatok helyességét, hiánytalanságát és naprakész állapotát.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Igényelheti tőlünk adatainak törlését, amennyiben ennek jogszabályi feltételei biztosítottak. Ez a GDPR 17. cikke értelmében például akkor lehet esedékes, ha

 • az összegyűjtési céljára vagy egyéb módon feldolgozott adatokra már nincs szükség;
 • Ön visszavonta az adatfeldolgozás alapját jelentő beleegyezését és a feldolgozás egyéb jogi alapjai nem állnak rendelkezésre;
 • Ön tiltakozik adatai feldolgozása ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatfeldolgozásra, vagy tiltakozik adatainak közvetlen reklámcélokra való felhasználása ellen;
 • az adatok jogszerűtlenül lettek feldolgozva;
 • a feldolgozás nem szükséges az általunk az Ön adatainak feldolgozását megkívánó jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléshez, különösen a jogszabály által előirányzott adatmegőrzési határidők tekintetében; a jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához és megóvásához.

Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Igényelheti tőlünk adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben

 • vitatja az adatok helyességét, mégpedig az adatok helyességének ellenőrzéséhez szükséges időszakban;
 • az adatfeldolgozás jogszerűtlen, Ön elutasítja adatainak törlését, ehelyett a felhasználás korlátozását igényli;
 • nekünk már nincs szükségünk az adataira, Önnek azonban igen jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához és megóvásához.;
 • Ön tiltakozott adatainak feldolgozása ellen, noha még nincs megállapítva, hogy a mi jogos indokaink meghaladják-e az Ön okait.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Az Ön kérésére adatait − ha ez nem ütközik technikai akadályokba − egy másik felelős személy részére továbbíthatjuk. Ez a jog csak akkor illeti meg, ha az adatfeldolgozásba beleegyezését adta, vagy egy szerződést végre kell hajtani. Az adatokról készült másolat helyett arra is kérhet minket, hogy adatait közvetlenül egy másik, Ön által konkrétan meghatározott felelős személyhez továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön különleges helyzetből adódó okokra hivatkozva bármikor tiltakozhat adatainak feldolgozása ellen, amennyiben az adatfeldolgozás az Ön beleegyezésével történik, illetve cégünk vagy harmadik fél jogos érdekein alapszik. Ebben az esetben adatait a továbbiakban már nem dolgozzuk fel. Ez utóbbi nem érvényes abban az esetben, ha az adatfeldolgozást bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy cégünknek az Ön adataira jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából van szüksége.

Az érintettségi jogok teljesítésére vonatkozó határidők

Alapvetően mindent megteszünk, hogy az összes hozzánk beérkező kérelmet 30 napon belül teljesítsük. Ez a határidő azonban bizonyos okokból meghosszabbodhat. Ezek az okok konkrét érintettségi jogokkal vagy a kérelem bonyolultságával magyarázhatók.

Információkorlátozás az érintettségi jogok teljesítése során

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a jogszabályi előírások alapján nem adunk Önnek tájékoztatást az adatairól. Amennyiben ilyenkor vissza kell utasítanunk az Ön tájékoztatással kapcsolatos igényét, haladéktalanul tájékoztatjuk az elutasítás okairól.

Panasztétel a felügyelő hatóságoknál

Az Ön aggályait és jogait nagy komolysággal kezeljük. Amennyiben mégis úgy gondolja, hogy nem kezeljük elég alaposan panaszait és aggályait, az illetékes adatvédelmi hatóságnál panasz benyújtására jogosult.

spinner