AZ OLDALAK HASZNÁLATA

Kérjük, hogy a BMW weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az internetes oldalak használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A BMW Hungary Kft. és ügynökségei (együttesen: a website-okat működtető cégek) az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, valamint az anyagok letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul 
tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat, sem azok bármely részét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok, illetve azok részeinek más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

+ További információk

BMW CSOPORT MEGFELELŐSÉGI SZABVÁNYOK

A BMW Csoport vállalati kultúráját egyértelmű felelősség, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi. A törvényes magatartás és az etikus magatartás szerves részét képezi üzleti tevékenységünknek, és fontos feltétele cégünk hosszú távú sikerének biztosításához. Ha többet szeretne megtudni a BMW megfelelőségi programról, kérjük, kövesse ezt a linket.

+ További információk
Bővebben external-link-arrow-slim

A SZOFTVEREK HASZNÁLATA

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

 

+ További információk

SZEMÉLYES ADATOK

 

Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatainak megadásával és a feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a BMW Hungary Kft., a magyar jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: Lőrinci út 59., 2220 Vecsés, Magyarország, a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartásban nyilvántartásba véve 13-09-203153 az Ön által megadott adatokat a jelen hozzájárulástól számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. Továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatok kezelése kapcsán a BMW Hungary Kft mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat és az Ön által a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat a BMW Hungary Kft. együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Hungary Kft., az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók, és az Ön által megjelölt hivatalos BMW Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá. Ön a 1399 Budapest, Pf. 678. alatti címen, vagy az ugyfelszolgalat@bmw.hu
e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési azonosító: 01661-0001.

ugyfelszolgalat@bmw.hu

További információkat itt találhat

+ További információk

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

+ További információk

AZ EMBERI JOGOK ÉS A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS NORMÁK TISZTELETBEN TARTÁSA

A BMW Csoport elismeri vállalatának felelősségét az emberi jogok és a környezettel kapcsolatos normák tiszteletben tartásáért. Ez nem csak a saját üzleti tevékenységünkre vonatkozik, hanem globális ellátási láncainkra is.

Tudjon meg többet az ellátási láncokban a vállalati kellő dilligencia-kötelezettségekről szóló német törvény (német ellátási láncról szóló törvény) végrehajtására vonatkozó megközelítésünkről és folyamatainkról a következő irányelvben, vagy kattintson a www.bmwgroup.com/humanrights elemre.

Informátoroknak: Minden, amit tudnia kell az aggályok bejelentéséről, megtalálható az informátorokra vonatkozó eljárási szabályzatunkban és az Adatvédelmi tájékoztatóban.an legyen.

BMW Group panaszkezelési mechanizmus

Adatvédelmi tájékoztató informátorok részére

 

 

+ További információk

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

+ További információk

BMW Hungary Kft.

BMW Magyarország

BMW Ügyfélkapcsolati központ

+36 80 990 011

ugyfelszolgalat@bmw.hu

1399 Budapest, Pf. 678

+ További információk

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉG

Törvényi kötelezettségünkből adódóan tájékoztatunk kell Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói panaszok kezelése céljából egy online platformot hozott létre, melynek neve ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform, azaz Online Vitarendezési Platform). Az ODR Platformot az alábbi weboldalon találja meg.

               

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@bmw.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti információt attól függetlenül kellett megosztanunk Önnel, hogy lehetőséget biztosítunk-e bármilyen más alternatív vitarendezési módra.

+ További információk

VÁLLALATCSOPORT TAGJAI

+ További információk
spinner