Milyen BMW társaságok vannak Magyarországon?

Milyen BMW társaságok vannak Magyarországon?
A BMW Magyarországon több különböző félen keresztül nyújt szolgáltatásokat.


A BMW Hungary Kft., a magyar jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: Lőrinci út 59., 2220 Vecsés, Magyarország, a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartásban nyilvántartásba véve 13-09-203153 továbbiakban mint „BMW Group Magyarország” irányítja a BMW magyarországi üzleti tevékenységét: kijelöli a márkakereskedőket és megbízottakat, foglalkozik a második szintű támogatással és műszaki ügyekkel, üzemelteti a BMW-MOTORRAD.hu weboldalt és a ConnectedDrive Szolgáltatást, valamint reklámozza a BMW márkanevet.


A BMW Financial Services pénzügyi szolgáltatásait Magyarországon BMW Leasing (pénzügyi lízing) konstrukció esetén a Merkantil Bank Zrt., BMW Rent (tartós bérlet) esetén pedig a Merkantil Bérlet Kft. nyújtja.


Eltérő megjelölés hiányában a Márkakereskedések nem részei a BMW Group-nak, hanem független vállalkozások, de a BMW márkajelzést használva működnek, és jogosultak BMW járműveket értékesíteni és szervizelni.


A BMW AG és BMW Hungary Kft. a BMW Group anyacégei, nagyrészt ők biztosítják az előbbiekben megnevezett cégeken keresztül az IT infrastruktúrát. A Márkakereskedések szolgálják ki az ügyfeleket, és műszaki ügyekben harmadik szintű támogatást nyújtanak számukra.


A BMW Group Magyarország az adatkezelője az Önre vonatkozóan közvetlenül Öntől, a BMW-MOTORRAD.hu honlapon, a ConnectedDrive Szolgáltatáson, valamint a második szintű támogatás és műszaki ügyek intézése alkalmával gyűjtött személyes adatoknak, melyekért felelősséggel tartozik.


A Márkakereskedések az adatkezelői azoknak az adatoknak, melyeket Ön és Önön kívül a BMW Group Magyarország ad át a Kereskedőknek az Önnek történő értékesítések és szervizkérésekkel kapcsolatban.


A BMW AG általában az előbb említett felek szolgáltatója vagy adatfeldolgozója. A BMW AG azonban ezenkívül a Connected App használatán keresztül kapott információk adatkezelője és a ConnectedDrive Szolgáltatások műszaki biztosításának közös adatkezelője.


A fent felsorolt valamennyi adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a más adatkezelők általi adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést a megfelelő adatkezelőhöz irányítsa megválaszolásra.


Bár a jelen Adatvédelmi Tájékoztató érinti az adatok Márkakereskedések általi felhasználásának pár módját, a Márkakereskedések Önre vonatkozóan más információkat is gyűjthetnek, és az adatok általuk történő felhasználására vonatkozóan saját Adatvédelmi Tájékoztatóval rendelkeznek, melyet érdemes tanulmányoznia. Közvetlenül a Márkakereskedéshez fordulhat módosítási igényekkel és az adatainak felhasználásával kapcsolatos kérdésekkel. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban a „mi” alatt a BMW Group Magyarország és a BMW AG értendő, a Márkakereskedések nem tartoznak e körbe.

Hogyan gyűjtjük az Önre vonatkozó személyes adatokat?

A magyarországi BMW társaságok többek között az alábbi esetekben kezelnek Önre vonatkozó személyes adatokat:

 

 • Ha közvetlenül pl. a BMW-MOTORRAD.hu weboldalon vagy az ügyfélszolgálati telefonvonalunkon keresztül felkeres bennünket, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékozódjon. 
 • Ha terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk (pl. a BMW Lifestyle Shop vagy a ConnectedDrive bolt a weboldalunkon).
 • Ha marketingkampányunkra válaszol pl. kitölt egy válaszlapot, űrlapot vagy valamelyik weboldalunkon adatot ad meg online.
 • Ha a személyes adatait valamelyik feljogosított márkakereskedő vagy egyéb harmadik fél adja át számunkra.
 • Ha a járműadatai (többek között a gépjárművének alvázszáma) járművének pl. feljogosított márkakereskedőnél történő szervizelése vagy javítása alkalmából a BMW AG-hez kerülnek.
 • Ha a BMW Grouphoz tartozó más jogi személyek vagy üzleti partnerek az Önre vonatkozó személyes adatokat engedélyezett módon továbbítják részünkre.
 • Ha személyes adatait más forrásokból szereztük (pl. címekkel üzletszerűen kereskedő ügynököktől). 

Szolgáltatásaink igénybevételéhez, előfordulhat, hogy regisztrálnia kell egy BMW Group ID azonosítót. A BMW Group ID-vel, online ügyfélfiókot kap, amely hozzáférést biztosít más BMW Group portálokhoz és ajánlatokhoz. A BMW Group ID bejelentkezési szolgáltatás nyújtása érdekében adatait továbbítják a BMW Group vállalatnak, amely az Ön által használt alkalmazások szolgáltatójaként működik. Az ügyfélfiókból származó adatok tárolását a BMW AG kezeli, és elkülönül az Ön személyére vonatkozó egyéb (akár potenciálisan azonos) adatoktól, amelyek a BMW Group rendelkezésére állhatnak.

Ha más nevében ad meg adatot, akkor köteles biztosítani, hogy az adatátadás előtt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót nekik átadja. Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kérjük, hogy ne adjon meg magáról semmilyen adatot kivéve, ha ehhez szülőjének vagy gondviselőjének az engedélyével rendelkezik.

Kérjük, hogy segítsen minket adatainak naprakészen tartásában, és tájékoztasson minket, ha az elérhetősége vagy kapcsolattartási preferenciái változnának.

Milyen információkat gyűjthetünk Önről?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett különféle szolgáltatásokon és kapcsolattartási módokon keresztül Önre vonatkozóan az alábbi típusú adatokat gyűjthetjük:

 

 • Elérhetőségek ► név, megszólítás, monogram, lakcím, telefonszám, emailcím, faxszám.
 • Személyi azonosító adatok ► születési idő, családi állapot, jogosítvány (és típusa), foglalkozás, próbaút, hobbik, előnyben részesített fizetési mód, előnyben részesített kapcsolattartási mód, alvázszám, cégnév.
 • Érdeklődési kör ► az érdeklődési köréről megadott információk, köztük az a gépjárműtípus, amely iránt érdeklődik. 
 • Weboldal & Tájékoztatások Igénybevétele ► hogyan használja a weboldalunkat, kinyitja-e és továbbítja-e tájékoztatásainkat, ideértve a cookie-kkal és egyéb nyomonkövetési technológiákkal gyűjtött információkat (az itt található Sütiszabályzatunk erről részletes tájékoztatást ad).
 • Értékesítési és Szervizelési Információk ► a vásárlásokhoz kapcsolódó információk, többek között az előnyben részesített márkakereskedés, egyedi ügyfélazonosító és szerződésszám, támogatás és szerviz, ideértve a panaszokat és követeléseket. 
 • Ügyfélmúltra vonatkozó információk ► az ügyfélelégedettségi szint (és a SelfCare platformról származó további információk), az Önnek adott ajánlatok, a gépkocsivásárlás adatai, többek között a modell, konfiguráció, a vásárlás időpontja, a regisztráció dátuma, rendszám, a megrendelés időpontja, a leszállítás időpontja, a gépjármű tulajdonosa, listaár, szavatossági információk, maradványérték, BMW Financial Service szolgáltatásokkal kapcsolatos információk (szerződésre vonatkozó információk, pl. fizetési mód, lízing futamideje, jelzálog) a biztosításhoz kapcsolódó opcionális információk (pl. a háztartásban lévő gépjárművek, mobilitási szolgáltatások igénybevétele), alkatrészek, kiegészítők és BMW Lifestyle termékek vásárlására vonatkozó részletek, a kereskedőnél tett látogatások során gyűjtött adatok (pl. kérések, konzultációkra vonatkozó információk, felelős értékesítési tanácsadó, szervizmúlt) kampánymúlt / kampányokra adott válaszok, más gyártóktól származó, saját tulajdonú járműre vonatkozó opcionális ügyféladatok pl. a BMW használtgépjármű-platformján keresztül, részvétel eseményeken (helyszín, társaság), eddigi panaszok, szervizmúlt.
 • Hitel- és csalásmegelőzési információk ► azok az információk, melyekből az Ön személyazonossága megállapítható, mint például jogosítványok, útlevelek, közműszámlák, tranzakciókra vonatkozó információk, hitelkérelmek és a tőlünk vagy harmadik féltől felvett hitel nem fizetése, hitelreferencia szervezetektől származó hitelképességi besorolások, csalás, jogszabálysértés, gyanús ügyletek, kiemelt közszereplő és olyan szankciólisták, melyeken adatai megjelennek.
 • Készülékek és Szolgáltatások Használata ► hogyan használja készülékét (mobilját vagy járművét) és a készüléken elérhető szolgáltatásokat.
 • Jármű Konfigurációs Adatai ► (az alvázszámmal azonosított) járművének jellemzőire és jelenlegi beállításaira vonatkozó információk.
 • Jármű Műszaki Adatai ► a járműben lévő motor és rendszerek korábbi vagy jelenlegi teljesítményére vonatkozó adatok, a tank telítettségi szintje, fennmaradó (futás) teljesítmény / hatótáv, valós idejű forgalominformációs (RTTI) adatok (bemeneti navigációs adatok), külső hőmérséklet, megtett kilométerek száma, átlagsebesség.
 • Jármű / Eszköz Helyzetadatai ► járművének vagy mobileszközének helye.
Hogyan használhatjuk fel a személyes adatait?

Az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok több jogalap közül egy jogalap alapján használhatók fel, és a jelen szabályzatban kötelesek vagyunk meghatározni az egyes adatfelhasználási módok jogalapját. A jogalapokhoz fűzött magyarázat itt található. Az Önre vonatkozó információk felhasználása alapjául szolgáló jogalapot a felhasználási mód mellett tüntettük fel.


Ügyféltámogatás és marketing – megkeresések megválaszolása és az Ön számára hírek és ajánlatok küldése céljából ►
A BMW Group Magyarország a BMW-MOTORRAD.hu weboldalon és a ConnectedDrive Szolgáltatáson vagy a Márkakereskedésen keresztül Öntől kapott Elérhetőségeket, Személyes Adatokat, Érdeklődési Kört, a Weboldal és Tájékoztatások igénybevételi adatait, az Ügyfélmúltjára és Eszköz- és Szolgáltatások használatára vonatkozó információka gyűjt, és az Értékesítésre és Szolgáltatásokra vonatkozó információkat, a Jármű Konfigurációs Adatait és a Jármű Műszaki Információit és jelenlegi finanszírozási terméke lejártára vonatkozó információkat felhasználhatja annak érdekében, hogy eldöntse, hogy milyen hírek és ajánlatok kelthetik fel leginkább az Ön érdeklődését, és hogy ezekkel az ajánlatokkal Önt az Ön által előnyben részesített kapcsolattartási módon keresztül megkeresse. A BMW Group Magyarország ezeket az információkat a Márkakereskedésekkel is megoszthatja, hogy kéréseit nyomon kövesse, hogy az Ön számára konkrétabb ajánlatot állítson össze. Hozzájárulása esetén statisztikai eljárással egyéni profilt hozunk létre az Ön számára, hogy személyre szabottabb ajánlatokkal szolgálhassunk.


Felhasználás indoka: Hozzájárulás, jogos érdek [a személyes adatok kezelésének jogalapja]


Jogos érdek: Az adatkezelés a BMW Group Magyarország jogos érdekén alapul, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat reklámozzák, és azokról tájékoztatást adjanak. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a BMW Group Magyarország érdekével szembe állítva mérlegeltük.


Választási lehetőség: A marketinghozzájárulás, többek között a preferált kapcsolattartási csatorna- és adatelemzés kiválasztása, a jövőre nézve bármikor visszavonható. Az ügyfél a közvetlen marketingmegkeresések ellen tiltakozhat.

 

 

Járműértékesítések & szerviz – az értékesítésre vonatkozó adatok kezelése, járművének konfigurálása és szervizelése ►

A Márkakereskedések értékesítési és szolgáltatási tevékenységük részeként az Elérhetőségeket, a Jármű Konfigurációs Adatait és a Jármű Műszaki Információit, az Értékesítésre és Szolgáltatásokra, valamint az Ügyfélmúltjára vonatkozó információkat szerzik meg a náluk történő vásárlásai, szervizeltetései vagy javíttatásai (többek között szavatossági igények és ellenőrzések) alkalmával. Az információkat arra használják, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat teljesítsék és a járművével kapcsolatos ügyekről Önt értesítsék. Ezekhez az információkhoz a BMW Group Magyarország és a BMW AG is hozzáférhet, hogy ezen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos műszaki és egyéb ügyekben hibaelhárítást végezzen.


A fent említett adatkezelők a javítások alatt korlátozott mértékben a Jármű Műszaki Információit is megkaphatják, melyeket kizárólag a Helyzetinformációkra Vonatkozó Óvintézkedéseknek megfelelően használnak fel [Helyzetinformációkra Vonatkozó Óvintézkedések].


A járműértékesítés és szervizelés céljából a személyes adatokat átadni szerződéses előírás, amely hiányában a szerződés nem megfelelően vagy egyáltalán nem teljesíthető.


Felhasználás indoka: Szerződéses teljesítés; jogos érdek [a személyes adatok kezelésének jogalapja].


Jogos érdek: Az adatkezelés a BMW Group Magyarország jogos érdekén alapul, hogy az értékesítés, a szolgáltatás és a BMW termékek kiemelkedő színvonalát fenntartsa. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a BMW Group Magyarország érdekével szembe állítva mérlegeltük.


Választási lehetőség: Az Ügyfél a személyes adatainak kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat.

ConnectedDrive – a járműhöz kapcsolódó digitális szolgáltatás nyújtása céljából ►

A BMW Group Magyarország és a BMW AG az Elérhetőségeket, a Jármű Helyzetadatait valamint az Eszköz- és Szolgáltatás Igénybevételi Információkat kapja meg, melyet [itt] található, a meghatározott szolgáltatás adott elemére vonatkozó részletes szolgáltatásleírásnak és a Helyzetinformációkra Vonatkozó Óvintézkedéseknek megfelelően [Helyzetinformációkra Vonatkozó Óvintézkedések] használ fel.


A BMW Online Entertainment segítségével harmadik fél alkalmazásának pl. Spotify használata esetén az alkalmazás használata előtt az ő szolgáltatási és adatvédelmi feltételeikkel találkozik. A harmadik féltől származó alkalmazás üzemeltetője lesz az adatkezelője azoknak az információknak, melyekhez hozzáfér vagy melyeket az alkalmazáson keresztül megad. Az adott harmadik fél magyarázza el adatvédelmi és egyéb szabályzatában, hogyan használja fel személyes adatait, és ismerteti azokat a hozzájárulásokat, melyeket az alkalmazáson keresztül kér és szerez. Ezért a felhasználásért mi nem tartozunk felelősséggel.


A ConnectedDrive céljából a személyes adatokat átadni szerződéses előírás, amely hiányában a szerződés nem megfelelően vagy egyáltalán nem teljesíthető. Bizonyos mértékig a személyes adatok átadása jogszabályi előírás (uniós eCall szolgáltatás).


Felhasználás indoka: Szerződés teljesítés; jogszabályi kötelezettség (uniós eCall szolgáltatás).


Választási lehetőség: A ConnectedDrive szerződés felmondása és/vagy a SIM kártya deaktiválása.

 

Connected App – járművel kapcsolatos digitális szolgáltatások nyújtása mobiltelefon útján ►

BMW AG a Kapcsolattartási Információt, az Eszköz és Jármű Helyzet-meghatározást, valamint az Eszköz és Jármű Használati Információt ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása révén kapja, amelyeket a részletes szolgáltatás-leírásban ismertetett elemeknek megfelelően használ fel, amelyek az [itt] és a Helyzet-meghatározási Információ Biztosítékai [Location Information Safeguards] útján tanulmányozhatók.

Harmadik fél alkalmazásának pl. Amazon Echo vagy Spotify használata esetén az alkalmazás használata előtt az ő szolgáltatási és adatvédelmi feltételeikkel találkozik. A harmadik fél alkalmazás üzemeltetője lesz az adatkezelője azoknak az információknak, melyekhez hozzáfér, vagy melyeket az alkalmazáson keresztül megad. Az adott harmadik fél magyarázza el adatvédelmi és egyéb szabályzatában, hogyan használja fel személyes adatait, és ismerteti azokat a hozzájárulásokat, melyeket az alkalmazáson keresztül kér és szerez. Ezért a felhasználásért mi nem tartozunk felelősséggel.


A Connected App céljából a személyes adatokat átadni szerződéses előírás, amely hiányában a szerződés nem megfelelően vagy egyáltalán nem teljesíthető.

A felhasználás jogalapja: Szerződés teljesítés, hozzájárulás
Választási lehetőség: Az App törlése a készülékéről, a hozzájárulás visszavonása az Appon belül a jövőre nézve.

 

Minőségbiztosítás, kutatás és fejlesztés – a termékeink és szolgáltatásaink minőségének fokozása ►

BMW AG felhasználhatja termék és szolgáltatás minőségbiztosítási, valamint kutatatás-fejlesztési célokra azokat az információkat, amelyekhez a BMW Group Magyarország, a Márkakereskedésekk (beleértve a Helyzet-meghatározási Információt is) részére nyújtott szolgáltatások révén személytelenített (anonimizált) formában hozzájut. Mielőtt hozzákezdenének bármilyen ilyen felhasználáshoz, az Ön adatait személytelenítik (anonimizálják), ennél fogva azokból az Ön személyazonosságát közvetlenül nem lehet megállapítani.

Felhasználás jogalapja: Jogos érdekek (az információk anonimizálásra / személytelenítésre)


Jogos érdek A BMW jogos érdeke, hogy prémium termékeket és szolgáltatásokat nyújtva szolgálja a vevői érdekeit, ezért az megfelel a GDPR követelményeinek. Az ügyféladatok kezeléséhez a GDPR 6. cikk f) pontja által megkívánt jogos érdek meglétéhez egyrészt mérlegelni kellett az ügyfelek alapvető jogait és szabadságait, másrészt a BMW-nek az adott adatkezeléshez fűződő érdekeit. Az ügyfél ténylegesen prémium minőségét és a BMW termékek és szolgáltatások elsőrangú működését várja el. Ezeknek az elvárásoknak a teljesüléséhez a minőség folyamatos figyelemmel kísérése és javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése is szükséges. A lehetséges kockázatok mérséklése és a természetes személyek jogai védelmének erősítése érdekében további biztosítékok és ellenőrzések kerülnek bevezetésre, mint amilyen a szigorított adathozzáférés, adatfelhasználási korlátozások, biztonsági intézkedések, adattörlési határidők, valamint adatminimalizálás, beleértve szükség szerint az adatmennyiség korlátozását és az anonimizálást is.
Ez az adatkezelés a BMW jogos érdekén alapul, amely az ügyfeleink a prémium termékeink minőségét illető magas elvárásainak való megfelelés, és az új, innovatív megoldások iránti igényeik kielégítése.

Választási lehetőség: Adatkezelés visszavonása az Ügyfélkapcsolati Központ (ügyfélszolgálat) elérhetőségein keresztül.

 

Megfelelés az Ön adataival kapcsolatos, kötelezően teljesítendő igényeknek – megfelelés a jogalkalmazó és szabályozó hatóságokkal, és bíróságokkal szemben teljesítendő jogi kötelezettségeinknek ►

Minden adatkezelőnek meg kell felelnie a működési helyük szerinti ország jogszabályainak, valamint kötelesek azoknak a jogszabályait betartani. Ebbe beleértendő az is, hogy kötelesek kiadni az Ön adatait bárhol a világon a jogalkalmazó és a szabályozó hatóságoknak, a bíróságoknak, valamint harmadik személy peres feleknek eljárásokkal és nyomozásokkal kapcsolatban, ahol arra kötelezettség áll fenn. Ahol megengedett, ott eljuttatjuk közvetlenül Önhöz az ilyen igénylést, vagy arról a válaszadás előtt értesítjük Önt, kivéve, ha ez bűncselekmények megelőzésére vagy felderítésre vonatkozó érdekbe ütközne.


Az adataival kapcsolatos kötelezően teljesítendő adatigénylések teljesítése céljából személyes adatokat átadni jogszabályi előírás, amelynek teljesítése az adott igénytől függ.


A felhasználás jogalapja: Jogi kötelezettség, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.


Választási lehetőség: nincs

 

 

Termékvisszahívás – ha BMW termékeknek a piacról való visszahívása válik szükségessé ►

Ha BMW termékeket kell a piacról visszahívni, pl. biztonsági megfontolások miatt, akkor a BMW Group Magyarország az Ön elérhetőségi adatait abból a célból kezeli, hogy Ön elérhető legyen, és ez által az ilyen eljárás lefolytatása lehetővé váljon.

A felhasználás jogalapja: Jogi kötelezettség, jogos érdek
Jogos érdek: Ez az adatkezelés a BMW Group Magyarország ahhoz fűződő jogos érdekén alapul, hogy biztosíthassa a BMW termékek biztonságát. Mérlegelni kell az ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a BMW Group Magyarország ahhoz fűződő érdekével, hogy a vevők adatait a megjelölt cél érdekében kezelje.


Választási lehetőség: Az Ügyfél a személyes adatainak kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat.

 

Továbbítás harmadik személyeknek

Az általunk pl. a ConnectedDrive szolgáltatások céljára gyűjtött személyes adatok harmadik személyekhez továbbításra kerülhetnek, ha a továbbítás jogalapja fennáll, pl. vezetéshez igazodó biztosítási szerződéssel kapcsolatban. További részleteket erre vonatkozóan talál itt.


Ezen túlmenően, feltéve, hogy arra a továbbításhoz a jogi alap megvan, a személyes adatait megoszthatjuk az alábbiak szerint:

 

 

 • BMW Group vállalatoknak
 • Szerződött partnereknek és szervizeknek (Az Ön autóvásárlásában közreműködött márkakereskedők, ügynökök és partnerek)
 • A BMW Group Magyarország számára szolgáltatást, mint számítástechnikai karbantartást, hosztingot, Customer Interaction Center szolgáltatást nyújtókkal.

 

A BMW Group Magyarország és a BMW AG számos szolgáltatót foglalkoztatnak a listában szereplő szolgáltatások és felhasználások nyújtásában való közreműködés körében. A BMW AG ezeknek a felhasználásoknak a többségével kapcsolatban számítástechnikai és tárolási szolgáltatásokat végez az adatkezelők részére, ezért a fentiekben részletezett személyes adatai többségének tárolását is maga végzi az adatkezelők nevében.


Bár az interneten vagy a weboldalon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonsága nem garantálható, mi magunk mindent megteszünk, és az alvállalkozóink és üzleti partnereink is mindent lehetséges erőfeszítést megtesznek a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják.


Minden adatának tárolása biztonságos szervereinken, vagy alvállalkozóink vagy üzleti partnereink biztonságos szerverein (vagy kinyomtatva, biztonságosan kezelve) történik, és az azokhoz való hozzáférés és felhasználás a biztonsági szabályzataink és eljárásaink (illetve alvállalkozóink vagy üzleti partnereink hasonló szabályozásai) követelményeinek megfelelően történik.

Hogyan gondoskodunk személyes adatai biztonságáról?

Számos biztonsági intézkedést alkalmazunk, egyebek mellett titkosítási és hitelesítési eszközöket, hogy segítségükkel megóvjuk és fenntartsuk az adatai biztonságát, épségét és hozzáférhetőségét.


Bár az interneten vagy a honlapon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonsága nem garantálható, a BMW Group, az alvállalkozói és üzleti partnerei is mindent lehetséges erőfeszítést megtesznek a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják. Többek között az alábbi rendszabályokat vezettük be:

 

 • szigorúan korlátozott személyes hozzáférés az adataihoz, csakis azok számára, akiknek azok megismerése szükséges, és csakis a közölt célokra,
 • a gyűjtött adat továbbítása kizárólag titkosított formában történik,
 • szigorúan bizalmas adatok tárolása - pl. hitelkártya információké - kizárólag titkosított formában történik,
 • számítástechnikai rendszerek tűzfal-védelme az illetéktelen pl. hackerek által történő hozzáférés megakadályozása érdekében, és
 • a számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférés állandó figyelemmel kísérése a személyes adatokkal való visszaélések leállítása és felderítése érdekében.

 


Ahol Önt jelszóval láttuk el (vagy ahol Ön választott jelszót) az általunk működtetett weblap, bármely más portál, applikáció vagy szolgáltatás bizonyos részeihez történő hozzáféréshez, ott Ön felelős ennek a jelszónak a bizalmas, titkos kezeléséért, továbbá bármely más olyan biztonsági eljárás betartásáért, amelyet Önnel közöltünk. Arra kérjük, hogy senkivel ne osszon meg ilyen jelszót.

 

Helyzet-meghatározási Információval kapcsolatos óvintézkedések

Bizonyos szolgáltatások nyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha Ön megadja a saját vagy a járműve tartózkodási helyét. Nagyon komolyan vesszük az Ön helyzet-meghatározási információinak a bizalmas kezelését. 
Az Ön Helyzet-meghatározási Információt (többek között a járműszervizelési eljárás keretében megtekintett információkat is) az alábbi óvintézkedésekkel védjük:

 

 

 • Ezeket az információkat csakis olyan formában tároljuk, amely az Ön személyéhez vagy a járművéhez kapcsolódik, és csakis addig, amíg arra a meghatározott célra szükséges, amelyhez Ön a hozzájárulását megadta.
  Ezeket az információkat csak akkor szerezzük meg, vagy az adott formában akkor tekintjük meg, ha az igényelt szolgáltatáshoz szükséges, vagy ha annak megtartására és/vagy információ átadására jogszabály kötelez bennünket (és amikor az információt jogérvényesítéshez vagy bármely más harmadik személynek kell átadnunk, akkor értesítjük Önt, kivéve, ha ez bűncselekmények megelőzésére vagy felderítésére vonatkozó érdekbe ütközne, vagy ahol ez számunkra nem megengedett). 
 • A Jármű Helyzet-meghatározási Információi és a Készülék Helyzet-meghatározási Információi nincsenek összekötve, kivéve, ha az az igényelt szolgáltatáshoz szükséges.
 • A Helyzet-meghatározási Információk elemzési célokra történő felhasználását kizárólag visszaállíthatatlanul anonimizált adatállományokon végezzük. 

 

Mi, vagy a Márkakereskedés rendelkezhetünk hozzáféréssel a Helyzet-meghatározási Információkhoz, és az általuk nyújtott szolgáltatások révén (pl. a ConnectedDrive esetén) a BMW AG is rendelkezhet hozzáféréssel a Jármű Helyzet-meghatározási Információkhoz.

Amikor Ön megvásárolja a járművet, vagy aktiválja, vagy konfigurálja a szolgáltatást vagy az alkalmazást (pl. ConnectedDrive-ot vagy Connected App-ot), akkor megkapja annak a helyzet-meghatározási információnak a részletes leírását, amely a helyzet-meghatározási információtól függő szolgáltatás nyújtásához szükséges. Az Ügyfélkapcsolati Központon (ügyfélszolgálat) keresztül kezdeményezheti, hogy az esetleges helyzet-meghatározási információ gyűjtése megszűnjön a jövőben. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy a szolgáltatásaink bizonyos elemeit nem leszünk képesek nyújtani Önnek, ha a helyzet-meghatározási információinak a gyűjtését korlátozza.

Meddig őrizzük meg az adatait?

Addig őrizzük meg az adatait, ameddig annak a célnak, amelynek érdekében azokat megszereztük, vagy valamely más kapcsolódó megengedett célnak az eléréséhez (pl. egy velük szemben érvényesített igény elleni védekezéshez) az szükséges. Ennek megfelelően, ha két célra történik egy információ felhasználása, akkor azt addig őrizzük meg, ameddig a hosszabb megvalósulási idejű célt el nem érjük, de azt nem használjuk fel tovább arra a célra, amelyhez rövidebb ideig volt rá szükség az időtartam lejártán túl.


Az Ön adataihoz való hozzáférést azok számára, akiknek az adatai felhasználására szükségük van, arra az időtartamra korlátozzuk, ameddig az a megfelelő cél eléréséhez szükséges.


Az adatmegőrzési időtartamok meghatározása az üzleti szükségleteknek megfelelően történik, és azt az Önt illető információt, amelyre már nincs szükség, vagy visszafordíthatatlanul anonimizáljuk (és az anonimizált információ megtartására sor kerülhet), vagy biztonságosan megsemmisítjük.


Felhasználás vevőtámogatási és marketing célokra: Az Ön vevőtámogatási és marketing célokra felhasznált adataival kapcsolatban az attól számított 6 évig tároljuk az adatait, amikor Öntől legutóbb az Önnek címzett marketingmegkeresésekhez hozzájárulást kaptunk, vagy amikor Ön egy általunk küldött marketing kommunikációra legutóbb választ adott (kivéve, ha abban a további megkeresésekről leiratkozott).


Jármű- vagy szolgáltatásértékesítési szerződés teljesítésére vagy járműfinanszírozási célra történő felhasználás: 
Az Ön bármilyen, szerződéses kötelezettség teljesítése céljából felhasznált adatával kapcsolatban addig őrizzük meg az adatokat, amíg a szerződés hatályban van, és azt követő 6 évig azért, hogy bármilyen megkeresést vagy igényt kezelni tudjunk.


ConnectedDrive és Connected App: azt, hogy a Járműhelyzet-meghatározási Információkat [és a Készülék Információkat] meddig tartjuk meg az egyes szóban forgó szolgáltatással kapcsolatban, azok leírásában tüntetjük fel, amely [itt] olvasható.


Ahol igények kezelésével kell számolni: bármely olyan adattal kapcsolatban, ahol ésszerű megítélésünk szerint Ön ellen, illetve ellenünk vagy harmadik személlyel szembeni igény ellen védekezésre lehet szükség, illetve ilyet kell érvényesíteni, akkor addig tároljuk az adatot, amíg az igény érvényesíthetősége fennáll.


Minőségbiztosítás, kutatási és fejlesztési célú felhasználás: az adatait csak anonimizált formában őrizzük meg, azaz abból nem lehet az Ön személyazonosságára visszakövetkeztetni.


Termék-visszahívás céljából történő felhasználás: ha BMW termékek piacról történő visszahívásának szükségessége merül fel, akkor az adatait addig tároljuk, amíg a visszahívási művelet lebonyolításához szükséges, és azt követően még 6 évig, hogy bármilyen tudakozódást vagy igényt kezelni tudjunk.

Kapcsolatfelvétel az Ön adatvédelmi jogai és jogosultságaival kapcsolatosan, vagy közvetlen panasz az Adatvédelmi Hatósághoz.

Ha az Ön adatai felhasználásával kapcsolatban kérdése van, akkor először az Ügyfélkapcsolati Központunkat keresse fel ugyfelszolgalat@bmw.hu e-mail címen vagy a +36 80 990 011 telefonszámon (Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08:00–18:00-ig; Szerda: 08:00–20:00-ig).

EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
Dr. Andreas Lopatka-Sint
bmw.gdpr@eylaw.at
+43 1 26095-2100
Wagramer Straße 19/33
1220 Vienna, Austria

Megilleti a jog arra, hogy

 • kérje, hogy adjuk meg annak a további részleteit, hogy miként használjuk fel az adatait, 
 • hozzáférést kapjon a személyes adataihoz, és másolatban megtekinthesse azokat az adatait, amelyeket Ön közölt velünk, 
 • az Önt illető személyes adatot, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban adjuk ki, és ahol technikailag megoldható, továbbítsuk az adatokat más adatkezelőnek akadály nélkül, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és az automatizált módon történik,
 • kérje, hogy javítsunk ki bármilyen pontatlanságot azon az adaton, amely a birtokunkban van, 
 • kérje, hogy töröljünk bármely olyan információt, amelynek a felhasználására már nincs jogalapunk, 
 • ahol az adatkezelés hozzájárulásán alapul, és bármilyen direkt marketinggel függ össze, azt a jövőre nézve visszavonhatja azzal, hogy azt a konkrét adatkezelést szüntessük meg, 
 • tiltakozzon bármely adatkezelés ellen [profilalkotást is beleértve] a saját helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben,
 • kérje, hogy korlátozzuk, hogy miként használjuk fel az adatait, pl. amíg egy panasz kivizsgálása tart.
  Ezeknek a jogoknak az Ön által történő gyakorlása alól bizonyos kivételek érvényesülnek, amelyeknek a célja a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése), a mi jogaink védelme (pl. ügyvédi titok fenntartása), vagy mások jogai és szabadságai. Ha Ön ezeknek a jogoknak bármelyikét gyakorolni kívánja, akkor vizsgálni fogjuk az arra való jogosultságának fennállását, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk. Összetettebb esetekben, vagy olyankor, amikor nagyszámú kérés érkezik, ez az időtartam további két hónappal meghosszabbítható, amely esetben erről Önt értesítjük.


Ha nincs megelégedve az információi felhasználásával, vagy a fenti jogai gyakorlása esetén adott válaszunkkal, akkor panasszal fordulhat az adatvédelmi hatóságához [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu]. 

spinner