Szerzői jogok

© Copyright BMW AG, München (Németország). Minden jog fenntartva. A szövegek, képek, ábrák, hanganyagok, animációk és videók, valamint ezeknek a BMW Group weboldalán való elhelyezése szerzői jogvédelem alatt áll, és egyéb jogvédelmi rendelkezések is vonatkoznak rá.

A jelen weboldal tartalmát nem szabad kereskedelmi célból másolni, terjeszteni, módosítani vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldalakon feltüntetett képek, ábrák részben harmadik fél szerzői jogvédelme alatt állnak.

 

Védjegyek

Egyéb rendelkezés hiányában a jelen weboldalon feltüntetett összes védjegy márkajogilag a BMW AG védelme alatt áll. Ez különösen érvényes a márkákra, típusjelölésekre, logókra és emblémákra.

 

Felelősségvállalás

A weboldal összeállítására a legnagyobb körültekintés mellett került sor. Ennek ellenére semminemű felelősséget nem vállalunk a feltüntetett információk tökéletességét és pontosságát illetően. A jelen weboldal használatából származó közvetlen és közvetett károkért minden felelősséget kizárunk, kivéve ha a károkozás mögött részünkről szándékosság vagy súlyos mulasztás áll.

Ha a rendszer a felhasználót erről a weboldalról harmadik fél által üzemeltetett internetes oldalra irányítja át, az ott közölt tartalomért a BMW AG nem vállal felelősséget.

 

Felhasználói jogok

A BMW Group innovatív és informatív weboldalt kíván nyújtani a felhasználónak. Az ott feltüntetett szellemi tulajdon, pl. szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok védelem alatt állnak. Ez a weboldal nem ad engedélyt a BMW Group vállalat vagy harmadik fél szellemi tulajdonának használatára.

 

Jogviták peren kívüli rendezése

Jogszabályi kötelezettségünk, hogy az alternatív vitarendezési eljárásban való részvételünktől függetlenül tájékoztassuk Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése céljából online vitarendezési platformot (OS) hozott létre.

A platformot a következő helyen találja: ec.europa.eu/consumers/odr.

A BMW AG a fogyasztói vitarendezésről szóló törvény (VSBG) értelmében fogyasztói vitarendezési testület előtt nem vesz részt vitarendezési eljárásban, és nem is kötelezhető erre.

E-mail-címünk: bmwhaendler@bmw.de

+ További információk
spinner